De personeelsdienst ondersteunt alle personeelsaangelegenheden, zoals selectie en werving, contractverlengingen, loopbaanverminderingen, functionele loopbaan, vorming, bevordering, pensioen, einde contract en ontslag. Deze dienst stelt diverse dienstnota’s en reglementen op die voor het OCMW-personeel van toepassing zijn en waakt over de naleving ervan.

 

Alle administratieve taken in verband met vakantie, verloven, ziekte, vorming, arbeidsongevallen, bijzondere prestaties, betaling van lonen en vergoedingen worden door de personeelsdienst uitgevoerd.

 

Contactgegevens

Tel. 016/52 55 45

Mail: personeel@ocmw-begijnendijk.be

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Kleinesteenweg 2a3130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 52 55 40
Fax fax
016 53 81 51
e-mail
info@ocmw-begijnendijk.be