naar inhoud

Een ziekenhuisopname? Denk aan jouw zorgteamformulier

09 juni ’16 (do)
Word je thuis bijgestaan door verschillende zorgverleners, zoals de mantelzorger, huisarts, thuisverpleging, gezinszorg of maatschappelijk werker van het OCMW? Dan vormen zij samen jouw zorgteam. Bij een opname in het ziekenhuis is het belangrijk dat de verpleging weet wie deze mensen zijn.

Word je opgenomen in het ziekenhuis? Zorg dan dat dat de medewerkers van het ziekenhuis  en jouw zorgteam goede afspraken kunnen maken. Het zorgteamformulier kan jou hierbij helpen.

Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over jouw thuissituatie, zorgverleners, personen die gecontacteerd moeten worden in geval van nood en de voorkeur voor een bepaald ziekenhuis. Dankzij het formulier verloopt jouw opname in en ontslag uit het ziekenhuis vlotter en juister. Aan de hand van het formulier kunnen de medewerkers van het ziekenhuis jouw vertrouwde zorgverleners inschakelen en jouw ontslag goed voorbereiden, zodat je thuis vlotte en gepaste zorg krijgt.

Vraag een zorgteamformulier aan jouw huisarts, thuisverpleger, kinesist of iemand van jouw zorgteam en vul het samen met jouw zorgverleners in. Je kan het formulier ook onderaan deze pagina downloaden. Bewaar het, neem het mee telkens je wordt opgenomen in het ziekenhuis, laat het daar inkijken en vraag het terug mee naar huis. Zo ben je er zeker van dat je ziekenhuisopname en -ontslag vlot verloopt!

Let op! Dit document is jouw eigendom. Het valt onder het beroepsgeheim, de bepalingen van de wet op de privacy en de wet op de patiëntenrechten.

Meer info? 
www.vlaamsbrabant.be/zorgteam

Nieuwsoverzicht