Om de kosten van de huisvuilophaling te verminderen, geeft het gemeentebestuur al 15 jaar een tussenkomst in natura aan personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialyse-patiënten. Deze tussenkomst bestaat jaarlijks uit twee rollen restafvalzakken, zijnde 20 zakken, per patiënt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tussenkomst moet een patiënt inwoner van de gemeente zijn en mag hij niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven.

Hoe aanvragen

De medewerkers van de sociale dienst van het OCMW staan in voor de verdeling van de huisvuilzakken. Je kan bij hen een aanvraag tot tussenkomst indienen. 

Let op! De aanvraag tot tussenkomst dient jaarlijks te worden hernieuwd. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht. 

Regelgeving

Het reglement is terug te vinden onder de rubriek ‘Reglementen en verordeningen'.

Wat meebrengen

Voorzie zeker een doktersattest waaruit blijkt dat de persoon lijdt aan incontinentie en een recent aankoopbewijs van incontinentiemateriaal, nl. broekluiers, inlegluiers matig-zwaar of onderleggers aangekocht bij de apotheker of thuisverplegingsdiensten. De tussenkomst wordt toegekend nadat is gebleken dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Als een patiënt twee opeenvolgende jaren het gevraagde doktersattest en een aankoopbewijs heeft voorgelegd, dient hij de daaropvolgende jaren geen bewijzen meer voor te leggen.

Openingsuren & contact

OCMW

adres
Kleinesteenweg 2a3130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 52 55 40
Fax fax
016 53 81 51
e-mail
info@ocmw-begijnendijk.be